Site Overlay

Ubytování

Nabízíme ubytování téměř v centru Neratovic v blízkosti sportovních areálů. U budovy je parkoviště pro osobní automobily.
Kromě krátkodobých pobytů poskytujeme i dlouhodobé pronájmy pro firmy, jejichž pracovníci dojíždějí za prací. Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou (WC a sprchový kout), šatními skříněmi, televizorem a Wi-Fi. Kapacita penzionu: 44 lůžek (1 pokoj 2 lůžkový manželská postel, 5 pokojů 3 lůžkové, 7 pokojů 4 lůžkové)

Nabízíme ubytování téměř v centru Neratovic v blízkosti sportovních areálů

Provozní řád penzionu

Příjezd a odjezd

 • Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti zaměstnanci penzionu od 11.00 do 23.00 hod. V jinou dobu pouze po předchozí domluvě.
 • Za ubytování a s ním spojené služby je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 • Na počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad. Případné závady je povinen neprodleně nahlásit odpovědnému zaměstnanci. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu úmyslně nebo z nedbalosti, je host povinen škodu uhradit v plné výši. Ztráta klíčů bude připsána v plné výši k úhradě.
 • Pokoj musí být vyklizen a klíče odevzdány či ponechány v zámku v den ukončení pobytu nejpozději do 12.00 hod, jinak bude hostovi účtován další započatý den.

Pravidla užívání

 • Ve všech prostorách penzionu platí přísný zákaz kouření. Dále není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 • Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče ani rychlovarné konvice.
 • Návštěvy jsou povoleny pouze na recepci, případně může být návštěva uvedena na pokoj po předchozím zapsání na recepci.
 • Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení.
 • Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.
 • Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu.
 • V době od 23.00 do 6.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
 • Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světlo, uzamkne pokoj i vchodové dveře.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu zaměstnanci nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření.
 • Důležitá telefonní čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, První pomoc 155, Policie 158

Ostatní

 • Výměna ložního prádla se provádí po každém odjezdu hosta. Jedná-li se o dlouhodobé ubytování 1x týdně nebo na požádání. Úklid společných prostor se provádí denně nebo ihned po znečištění.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
 • Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení penzionu a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.
Copyright © 2021 Restaurant Cylindr. All Rights Reserved.